Βιογραφικό

Χρήστος Στάικος

Χρήστος Στάικος

Γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1979.

Διετέλεσε για τρία χρόνια Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), Απρίλιο του 2015 με Μάρτιο του 2018.

Είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Χημείας, με κατεύθυνση στη Βιομηχανική Χημεία και Χημική Τεχνολογία και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη «Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος» του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει ερευνητική δραστηριότητα σε ζητήματα διαχείρισης περιβάλλοντος (κλιματική αλλαγή, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτινων πόρων) και έχει απασχοληθεί σε προγράμματα αυτού του τομέα.

Έχει εκπονήσει μελέτες σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος καθώς και σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης για τον Ιδιωτικό & Δημόσιο Τομέα.

Ήταν συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στην ευρωομάδα της GUE/NGL την περίοδο 2014-2015.

Έχει κάνει μαθήματα θεάτρου και έχει μετάσχει σε παραστάσεις.

Εντάχθηκε στη Νεολαία ΣΥΝ το 1999 και και υπήρξε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου. Διετέλεσε μέλος του Γραφείου Τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

Αρθρογραφεί στον Τύπο για θέματα ειδικότητάς του αλλά και για διάφορα άλλα ζητήματα.